slide3

9. DEN

Opice zas útočí, trénink se ti zúročí. Skač, kličkuj a uhýbej, rychle dráhou probíhej.

Dopolední program byl věnován sportu. Tušili jsme totiž, že se předpověď počasí vyplní a přijde zase voda. Udělali jsme dětem takovou malou „opičí dráhu“. Za hlasitého skandování jsme se vzájemně podporovali k velkým výkonům.

Názvy zvířat, věcí, musíš umět popsat přeci. Svoje čelo však si straž, ostatní se zjistit snaž.

Odpoledne jsme si zahráli trbum. Značku na čele si táborník musí chránit a zároveň odhalit značky svých kolegů. Kdo zapíše nejvíce značek, vyhrává. Tady se setkáváme s podlými taktikami, kdy se zneužívá důvěra nejmladších táborníků ?
MiniMilda si v zápalu boje drží čelo dole, až jedna tábornice zavolá: „Milánku, berou ti tatru“. MiniMilda neváhá a zvedá čelo se slovy: „Kdo, kde?“ a odhalí tak svou značku. No docela jsme se pobavili.

Dneska džungle zkouší vás, kdo nejlepší má hlas. Snažte se co nejvíce, ať je z vás slavík či slavice.

Vzhledem k okolnostem jsme zařadili do programu boj o Slavíka tábora. Starší osazenstvo akci bojkotovalo, neboť zpívaly stylem dva verše ala „Skákal pes, přes oves“. Nu, kdo chce kam, pomozme mu tam. Vy bojkotujete program (a kazíte tak zážitek mladším) a my zase upravíme činnost tak, že kazisvěti půjdou ve 20 h do stanů (na kutě). Snaživci si naopak můžou vychutnat speciální, večerní táborovou pohodičku u her, promítání nebo u diskotéky. Nakonec výše uvedené konstatování padlo na úrodnou půdu a původní „bojkotáři“ se přihlásili s žádostí o druhou šanci. Tak jsme jim dle hlasování tu diskotéku udělali. A pařilo se fakt hustě.

V průběhu dne se plnili bobříci. Jako tradičně máme 10 bobříků. Můžeme si je zopakovat:

Bobřík ušlechtilosti – obdrží táborník až na konci tábora, za příkladné chování k ostatním táborníkům

Bobřík bystrosti – táborník musí prokázat svou bystrost (hlavolamy, šifra, stopy a rovnováha na gymbalónu)

Bobřík odvahy – dostává se za stezku odvahy

Bobřík uzlování – za předvedení praktického využití několika předepsaných uzlů

Bobřík míření – táborník prokazuje svou schopnost dobře mířit (mohou se použít střelné zbraně, nebo jen míčky s hodem na cíl)

Bobřík zručnosti – za výtvarné, sochařské nebo jiné dílo, které bude moci být oceněno

Bobřík mlčení – jeden z nejtěžších úkolů, táborník musí vydržet mlčet předepsaný čas (dle věku až 12 hodin)

Bobřík mrštnosti – táborník musí splnit cvičební sestavu z několika cviků

Bobřík záchrany – zdravotnické dovednosti (zkouší vedoucí nebo zdravotník)

Bobřík zábavy – táborník se musí podílet na zábavě kolektivu (individuálně se posuzuje zapojení táborníka do programu)

Za každého splněného bobříka obdrží táborník patřičnou medaili, prokazující jeho schopnosti.

Už radarové snímky nás varovaly. Přijde bouřka. A přišla. Lilo jako z konve a do toho burácelo tak, že se stany otřásaly v základech. Jeden blesk tu pácl tak blízko, že jsme si všichni uprdli, včetně naší elektroinstalace. Naštěstí jsme vše rychle nahodili.

 • Tak do dopadá, když spíte ...

 • A tak to končí ...

 • Trbum

 • I tak se dá tančit

 • Operace "tříska"

 • Opičí dráha - kotrmelec

 • Asi nejhezčí "WCbába"

 • Trocha karbanu

 • Janďa duální

 • Opičí dráha - v pytli

 • Tatra je prostě věc

 • Mucha

 • A zase trbum

 • Trbum v globále

 • Slavík - porota

 • Nejhezčí pár tábora

 • Duo Yamaha

 • Paříme

 • Disco - jak utržení ze řetězu

Copyright © 2021 taborseverka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign