slide3

Obecné informace

Organizace tábora:

Tábor pořádá Tábornická skupina Severka Vyškov (dříve Pionýrská skupina Severka Vyškov) pod hlavičkou Pionýrské skupiny Ivanovice na Hané (PS Severka se r. 2005 sloučila s PS Ivanovice). Historie táborů začíná, dle poslední známé kroniky, už v roce 1984 (nevylučuji však, že to běželo už dříve). Od tohoto roku se až na dvě výjimky uskutečnil tábor každý rok. Více v historii.

Tábořiště:
Tábor 2022 se bude konat ve dnech 7. 8. - 20. 8. 2022 na táborové základně Rakovan v Jedovnicích. Adresa: Táborová základna RAKOVAN, PS Ivanovice na Hané, Jméno Dítěte) Riviéra, 679 06 JEDOVNICE

Téma tábora: Škola čar a kouzel

Pro jaké děti je tábor určen, počty dětí:
Tábor je určen pro děti od 7 do 15-ti let, ale je možno udělat výjimku z dolní hranice věku, kdy požadujeme alespoň ukončenou 1. třídu základní školy (dítě musí umět číst a psát z důvodů textových soutěží, morseovky, šifrování apod.). Horní věková hranice je pevná - děti nad 15 let na tábor nevezmeme. Maximální počet dětí je 40 a je dán počtem stanů v táboře. V případě, že bude počet dětí převyšovat nabízenou kapacitu, rozhodující pro nás bude datum platby tábora (kdo zaplatí dřív, pojede). Bude-li kapacita tábora zaplněna - dáme to prostřednictvím těchto webových stránek vědět! Tábor musí být zaplacen do konce června 2022 nicméně upozorňujeme, že podání příhlášky nezaručuje místo na našem táboře. Místo je rezervováno po připsání platby za tábor na náš účet!

Personální obsazení tábora:
O děti se budou starat lidé, kteří mají zkušenosti s vedením dětských skupin, či pořádáním táborů z minulých let. Vedoucí tábora mají pro tuto činnost buď přímo odborné vzdělání nebo prošli patřičnými kurzy. Předpokládané personální obsazení tábora je následovné: 1 hlavní vedoucí s funkcí hospodáře, 1 zástupce hl. vedoucího s funkcí programového vedoucího, 1 programový vedoucí, 3 vedoucí oddílů (dle počtu dětí i více), 1 zdravotník, 1 profesionální kuchař, 1 pomocník kuchyně a 3-4 instruktoři (chlapci a dívky ve věku 15-18 let). Personální obsazení se samozřejmě může dle aktuálních požadavků měnit. Více info o jednotlivých členech dospělácké části tábora na těchto stránkách (táboroví dospěláci)!

Trvání tábora:
Tábor trvá 13 dní od neděle do soboty.

Přeprava táborníků na místo určení:
Rodiče si děti na tábor a z tábora dopraví svépomocí. Přivézt děti můžete v neděli 7. 8. 2022 ideálně kolem 15 h. Odvézt v sobotu 20. 8. 2022 kolem 9 hodiny. Časy jsou pouze orientační - na případných výjimkách ve dnech i času se lze vždy telefonicky domluvit s hlavním vedoucím tábora. Výjimečně můžeme některé děti vyzvednout v místě bydliště po dohodě my.

Přihlášky jsou k vyzvednutí:
Pro Vyškov, okolí a vlastně pro celou ČR i zahraničí:

Milan Pernica, Studnice u Vyškova č. p. 79 (Mob.: 776260677)

Pro Kroměříž a okolí:
Honza Procházka, U Rejdiště, Kroměříž (Mob.: 608377028)

Pro Brno a okolí:
Martin Keprt, Podomí, (Mob.: 721078672)

pro všechny ke stažení na těchto stránkách v sekci "Aktuální tábor - Doklady na tábor".

Jak naložit s přihláškou, zaplacení tábora

Do přihlášky vyplňte variabilní symbol! Variabilní symbol si zvolte sami. Důležité je, aby zvolený VS byl shodný s tím, který uvedete v příkazu k převodu z bankovního účtu nebo na složence. VS nám spáruje platbu s přihláškou. Doporučujeme jako VS zvolit např. datum narození dítěte (např. 01052005). 

Přihlášku s vyplněným variabilním symbolem doručte na adresu Milan PERNICA, Studnice 79, 68308 STUDNICE popřípadě tomu pracovníkovi tábora, který vám přihlášku vydal nebo je oprávněn k jejich vydávání. Přihláška musí být odeslána nejpozději do konce června 2022 - rozhodující je razítko pošty. Přijímáme i přihlášku emailem na adresu hlavního vedoucícho (milan.pernica@gmail.com). Budete-li potřebovat fakturu, tak můžete zavolat a domluvíme se na podrobnostech a požadavcích.
Tábor musí být zaplacen do konce června 2022!

List účastníka
List účastníka musí byt podepsán v den odjezdu na tábor. Předáváte jej spolu sostatními doklady u autobusu společně s dítětem.

Copyright © 2021 taborseverka.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign