^Nahoru
  
  
  
Get Adobe Flash player

OBECNÉ INFORMACE 

Zaměstnanci energetického sektoru v ČR mohou čerpat, mimo jiné, příspěvek z kolektivní smlouvy na dětskou rekreaci a využít dalších benefitů. Pro informace volejte rovnou hlavnímu vedoucímu - Milan Pernica. 

Organizace tábora:

Tábor pořádá Tábornická skupina Severka Vyškov (dříve Pionýrská skupina Severka Vyškov) pod hlavičkou Pionýrské skupiny Ivanovice na Hané (PS Severka se r. 2005 sloučila s PS Ivanovice). Historie táborů začíná, dle poslední známé kroniky, už v roce 1984 (nevylučuji však, že to běželo už dříve). Od tohoto roku se až na dvě výjimky uskutečnil tábor každý rok. Více v historii.

Tábořiště:
Tábor 2024 se bude konat ve dnech 4. 8. - 17. 8. 2024 na táborové základně Rakovan v Jedovnicích. Adresa: Táborová základna RAKOVAN, PS Ivanovice na Hané, Milan Pernica (jméno dítěte), Riviéra ev. č. 546, 679 06 JEDOVNICE

Téma tábora: EGYPT (aneb "táborové dobrodružství v zemi pyramid")

Pro jaké děti je tábor určen, počty dětí:
Tábor je určen pro děti od 7 do 15-ti let, ale je možno udělat výjimku z dolní hranice věku, kdy požadujeme alespoň ukončenou 1. třídu základní školy (dítě musí umět číst a psát z důvodů textových soutěží, morseovky, šifrování apod.). Horní věková hranice je pevná - děti nad 15 let na tábor nevezmeme. Maximální počet dětí je 40 a je dán počtem stanů v táboře. V případě, že bude počet dětí převyšovat nabízenou kapacitu, rozhodující pro nás bude datum platby tábora (kdo zaplatí dřív, pojede). Bude-li kapacita tábora zaplněna - dáme to prostřednictvím těchto webových stránek vědět! Tábor musí být zaplacen do konce června 2024.

Personální obsazení tábora:
O děti se budou starat lidé, kteří mají zkušenosti s vedením dětských skupin, či pořádáním táborů z minulých let. Vedoucí tábora mají pro tuto činnost buď přímo odborné vzdělání nebo prošli patřičnými kurzy. Předpokládané personální obsazení tábora je následovné: 1 hlavní vedoucí s funkcí hospodáře, 1 zástupce hl. vedoucího s funkcí programového vedoucího, 1 programový vedoucí, 3 vedoucí oddílů (dle počtu dětí i více), 1 zdravotník, 1 profesionální kuchař, 1 pomocník kuchyně a 3-4 instruktoři (chlapci a dívky ve věku 15-18 let). Personální obsazení se samozřejmě může dle aktuálních požadavků měnit. Více info o jednotlivých členech dospělácké části tábora na těchto stránkách (táboroví dospěláci)!

Trvání tábora:
Tábor trvá 13 dní od neděle do soboty.

Přeprava táborníků na místo určení:
Rodiče si děti na tábor a z tábora dopraví svépomocí. Přivézt děti můžete v neděli 4. 8. 2024 ideálně kolem 15 h. Odvézt v sobotu 17. 8. 2024 kolem 9 hodiny. Časy jsou pouze orientační - na případných výjimkách ve dnech i času se lze vždy telefonicky domluvit s hlavním vedoucím tábora. Výjimečně můžeme některé děti vyzvednout v místě bydliště po dohodě my.

Přihlášky jsou k vyzvednutí:
Pro Vyškov, okolí a vlastně pro celou ČR i zahraničí:

Milan Pernica, Studnice u Vyškova, (mob.: 776260677)

Pro Kroměříž a okolí:
Honza Procházka, U Rejdiště, Kroměříž (mob.: 608377028)

Pro Brno a okolí:
Martin Keprt, Podomí, (mob.: 721078672)

pro všechny ke stažení na těchto stránkách zde.

Jak naložit s přihláškou, zaplacení tábora

Do přihlášky vyplňte variabilní symbol! Variabilní symbol si zvolte sami. Důležité je, aby zvolený VS byl shodný s tím, který uvedete v příkazu k převodu z bankovního účtu nebo na složence. VS nám spáruje platbu s přihláškou. Doporučujeme jako VS zvolit např. datum narození dítěte (např. 01052005). 

Přihlášku s vyplněným variabilním symbolem doručte na adresu Milan PERNICA, Studnice 229, 68308 STUDNICE popřípadě tomu pracovníkovi tábora, který vám přihlášku vydal nebo je oprávněn k jejich vydávání. Přihláška musí být odeslána nejpozději do konce června 2024 - rozhodující je razítko pošty. Budete-li potřebovat fakturu, tak můžete zavolat a domluvíme se.
Tábor musí být zaplacen do konce června 2024!

List účastníka
List účastníka musí byt podepsán v den odjezdu na tábor. Předáváte jej spolu sostatními doklady u autobusu společně s dítětem.

Copyright © 2014. Dětský letní tábor SEVERKA. Rights Reserved.